Performance

Här är det ”All In” som gäller – inget annat duger!

Under meterologiskt kontrollerade förhållanden, individanpassar vi motorcykelns bränsle- och tändningsinställningar på en DynoJet 250i bromsbänk

Det första vi gör är att köra en sk Baseline, det innebär att vi får en överskådlig bild av din motorcykels effekt och vridmoment med befintlig konfiguration. Har du ett sk "PiggyBack-system" demonterar vi gärna det.

Samtidigt har vi möjlighet att kartlägga och styra bla a:

  • Luftbränsleblandningen i hög- och lågvarvsområdet (TPS & IAP)
  • Individuell bränslemappning per cylinder
  • Individuellt anpassade mappar per växel
  • Balansen mellan övre & nedre bräslespridarna
  • Styrning av inre gasspjäll
  • Bränslemappar för motorbroms
  • Responsen i de elektroninskt styrda gasspjällen
  • Mängden oförbränt bränsle i avgaserna

Därefter startar delen där vår elektronik och mjuklvara tillsammans med styrningen i bromsbänken, registrerar och anpassar de nya värdena för respektive mappar/tabeller, så motorn får den karraktär du önskar.

Bromsbänk

Bromsbänk i kontrollerad miljö

Effektmätning på bakhjulet

Vi kartlägger systematiskt inställningarna för bla a luft/bränsleblandingen, tändning och gasspjäll på din MC, därefter optimerar vi den efter den karaktär du vill att din mc ska ha.

I tabellen intill hittar du exempel på flertalet av de ågärder och funktioner vi utför i erbjudandet Performance. Varje specifik tillverkare kan benämna samma funktion på olika sätt, dessutom kan tillgång till funktion variera beroende på mc-modell och generation.

Jämförelsetabell