Basic

För att uppnå full effekt med justeringar av bla a bränsle och tändningsmappar, måste stegen under Basic genomföras. Alternativet är att fysiskt montera bort ett antal ventiler och spjäll som förutom att sitta otillgängligt, kommer ge ett antal felkoder på din display.

Bänkning

Demontering av spjällmotor

ECU Optimering

Visualisering av nuvärden

När du väljer PowerTECH kommer du inte bara förbi dom gömda hindren som finns i det elektroniska innandömet på ECU:n, du slipper dessutom en avsevärd investerings- och installationskostnad för de elektronikenheter som tidigare system använder.

Vi sparar självklart alltid orginalinställningarna till din MC.

Grundläggande för åtgärder under Basic är att dom påverkar de begräsningar tillverkaren lagt till i sin strävan att bla a begränsa ljudnivån.

Vi har även möjlighet att höja varvtalsstoppet eftersom resultat av tester visar på fortsatt effektökning vid högre varvtal, samtidigt passar vi på att eliminera eventuella hastighetsbegränsningar

MC instrumentpanel

Justerad displaylayout

SlipOn

Eftermarknads Slip-On

Har du monterat på ett Slip-On, tagit bort katalysatorn och bytt ut luftfiltret, är det här en av åtgärdena du kan göra för att få ut mer effekt, vridmoment och i slutändan även bränsleekonomi av din MC.

Vill du så genomför vi självfallet en kompletterande efterkontroll av utfallet i en bromsbänk.

Bänkning

Uppmätning av värden

ECU Tuning

Jämförelsetabell

I tabellen intill hittar du exempel på flertalet av de ågärder och funktioner vi utför under Basic. Varje specifik tillverkare kan benämna samma funktion på olika sätt, dessutom kan tillgång till funktion variera beroende på mc-modell och generation.

Läs mer om nästa nivå under "Optimized"

Läs mer...