Advanced

Under Advanced ingår alla moment som finns i erbjudandet Optimized, dessutom individanpassar vi din motorcykels elektronik efter det körsätt du har.

 ECU mappning

Uppkoppling mellan ECU och Laptop

MC Bänkning

Effektmätning på bakhjulet

Vi låter vår elektronikenhet vara uppkopplad till din MC:s ECU (Electronic Control Unit) under ett förutbestämt antal mil, där du som förare får ditt körsätt analyserat under realistiska förhållanden, antingen på gata/väg eller bana.

De insamlade realtidsbaserade mätvärdena jämförs mot och ersätter eller kompletterar efter en noggrann analys, originalinställningarna från tillverkaren.

Vill du så genomför vi självfallet en kompletterande efterkontroll av utfallet i en bromsbänk.

MC mappning

3D-visualisering av gasspjällens öppningsvinklar i förhållande till motorvarvet.

ECU vs Powercommander

ECU-Optimering vs Powercommander V

I tabellen intill hittar du exempel på flertalet av de ågärder och funktioner vi utför under Basic, Standard och Advanced. Varje specifik tillverkare kan benämna samma funktion på olika sätt, dessutom kan tillgång till funktion variera beroende på mc-modell och generation.

Läs mer om nästa nivå under "Performance"

Läs mer...